Modlitwy do Patronów

Litania do św. Tarsycjusza

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Matko Zbawiciela, módl się za nami
Królowo Męczenników, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, odważny męczenniku, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, obrońco Najświętszego Sakramentu, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, miłośniku Eucharystii, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, wierny sługo Chrystusa Eucharystycznego, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, przykładzie odwagi i poświęcenia, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, nad swój wiek roztropny i bohaterski, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, wzorze dla chrześcijańskiej młodzieży, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, młodzieńcze czysty, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, lilio czystości, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, wzorze odwagi, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, ofiaro Boskiej miłości, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, zwycięzco samego siebie, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, młody Apostole, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, wzorze ofiarnej służby, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, pocieszycielu czekających na śmierć, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, pomocy konających, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, ozdobo Kościoła Chrystusowego, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, patronie ludzi młodych, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, patronie pełniących służbę przy Ołtarzu Pana, módl się za nami
Święty Tarsycjuszu, patronie ministrantów, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Tarsycjuszu.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo
w męczeństwie Świętemu Tarsycjuszowi, który upodobnił się do Chrystusa
w Jego męce i śmierci, spraw, abyśmy wstępując w ślady Męczennika,
osiągnęli radość wieczną.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Tarsycjuszu módl się za nami!

Modlitwa do św. Tarsycjusza

Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz, Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb. Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twego oblicza i dla Niego oddałeś radośnie swe młode młode życie. I my zawsze chcemy nosić Jezusa w swym sercu, chcemy ze skupieniem, z czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza. Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład. Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli i do Niego należeli teraz i na wieki. Amen.
I Modlitwa do św. Dominika Savio

Święty mój patronie Dominiku Savio / jesteś moim pełnym chwały obrońcą. / W trudach swoich kroczyłeś śladami Jezusa, / a przez ukryte swe życie i cnoty, / przez czystość, / pokorę i żarliwość / najbliższy jesteś Maryi. / Od dawna poświęciłem się tobie, / ale jeszcze niczego godnego ciebie nie uczyniłem / i wstyd mi nazywać ciebie swoim, / bo zasłużyłeśna naśladowców / odznaczających się wielką czystością zamiarów / i wielką stanowczością. / Święty Dominiku Savio / roztocz, więc nade mną opiekę. / Czuwaj nade mną, /nie dozwól, abym wlókł się opieszale, / wyjednaj mi łaskę / niezbędną do sprostania moim obowiązkom / abym mógł czynić postępy we wszystkich cnotach: / w wierze, / nadziei i miłości, /w roztropności i męstwie, / sprawiedliwościi umiarkowaniu, / a również w pokorze, /w czystości, / w hojności, / w łagodności, /i w prawdomówności. / Przewodniku dusz, /który tak wiele serc zwróciłeś ku Bogu, /módl się za mnie. / Amen.

 

II Modlitwa do św. Dominika Savio

Umiłowany święty Dominiku Savio / oddaję się w twoje ręce / i przez miłość Jezusa, / która ciebie wybrała i uczyniła świętym, / błagam cię, / abyś modlił się za mnie, / aby On, jak ciebie przywiódł do nieba, / tak i mnie w czasie odpowiednim do nieba zabrał. / Przeto proszę cię, / abyś mi wyjednał siedem wielkich darów, / które będą czyniły moje serce / ochoczym i zdolnym do wiary i cnoty. / Proś dla mnie o dar mądrości, / abym wolał niebo od ziemi / i odróżniał prawdę od fałszu; / o dar rozumu, / który utrwali w mym umyśle tajemnice Jego Słowa; / o dar rady, / abym umiał znajdować właściwą drogę / wśród wszystkich zawiłości życia; / o dar męstwa, / aby wszystkimi moimi wysiłkami / kierowało szczere pragnienie chwały Bożej; / o dar pobożności, / abym pobożny był i skupiony; / i o dar bojaźni Bożej, / abym wśród wszystkich / spływających na mnie błogosławieństw / zachował równowagę / i okazywał nabożną cześć. / Przez Chrystusa, Pana Naszego. / Amen.

 

Modlitwa do św. Jana Berchmansa

Święty Janie Berchmansie,
racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba.
Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach,
siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.
Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom,
a serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego.
Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu,
jak Ty służyłeś. Amen.

Dodaj komentarz

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka.
Kliknij Polityka cookies

Cookie

Akceptuje