Chrzest zobowiązaniem do ewangelizacji

Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się okres zwykły związany z publiczną działalnością Jezusa. Jezus nad wodami Jordanu zapoczątkowuje rozwój królestwa Bożego. Rozwija się ono w nas poprzez przyjecie sakramentu chrztu świętego. Jesteśmy zaproszeni  i uzdolnieni do udziału i budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Przez chrzest jesteśmy wszczepieni w Chrystusa jak gałąź, która z jednego drzewa czerpie soki i zdolność owocowania. Dlatego powinniśmy iść przez życie jak Chrystus: świecąc i będąc światłem, aby w postępowaniu i czynach można było znaleźć w nas ślady Chrystusowej przemiany- zobaczyć obraz dziecka Bożego i apostoła Jezusa. Otrzymując w sakramencie chrztu łaskę Bożą i moc Ducha Świętego jesteśmy zdolni do wystąpienia w roli świadków. Aby te misję należycie spełnić należy przyjąć Ewangelię, głosić ją słowem i czynem wobec wszystkich i wszędzie oraz doskonalić całą rzeczywistość doczesną.

To głoszenie domaga się z naszej strony ofiary. W łączności z Chrystusem należy stawiać zaporę złu i szerzyć dobro. Na ile otworzymy się na Boga, na tyle On sam objawi się w nas, abyśmy byli dla świata znakiem Zmartwychwstałego. Dlatego w sakramencie bierzmowania otrzymujemy Ducha Bożego, który utwierdza w nas to, co zdziałał w nas przez chrzest. Duch Święty udziela nam męstwa i uzdalnia do walki w obronie Kościoła, wiary i moralności, daje siły do życia chrześcijańskiego według przykazań Bożych i kościelnych, do złożenia ofiary nawet za cenę życia. Duch Święty jest w nas Pocieszycielem i przewodnikiem do doskonałego życia w wierze. Dlatego mamy doskonalić nasze życie duchowe przez modlitwę, udział Eucharystii, adorację. życie bezgrzeszne, dobry przykład, solidną pracę i naukę, bo to wszystko jest głoszeniem Ewangelii, szerzeniem królestwa Bożego, obdarowywaniem ludzkości Chrystusem.

Przez Eucharystię jesteśmy pomocnikami Chrystusa w szerzeniu Jego królestwa. Chrystus mówiąc? Idźcie? jednocześnie dzięki Eucharystii pomaga w ewangelizacji, aby wiary i miłości było coraz więcej a zarazem spełnia to zadanie razem z nami.

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka.
Kliknij Polityka cookies

Cookie

Akceptuje