Maryja na służbie Boga i człowieka

Miesiąc maj to czas szczególnej czci Matki Najświętszej. Odmawiamy wtedy modlitwy, litanie, i śpiewamy pieśni na cześć Tej, która jest Matką Bożą. Ona przecież poczęła w swoim łonie, nosiła, zrodziła, wykarmiła i wychowała Tego, który jest Bogiem i naszym Zbawicielem. Dla nas z woli Chrystusa jest też Matką Kościoła, naszą Matką i Królową.
Maryja jest przede wszystkim Służebnicą Pańską. Sama się tak nazwała, gdy Gabriel Archanioł zwiastował Jej powołanie jako Świętej Bożej Rodzicielki. I taką już była całe życie na ziemi. Królową została dopiero w niebie. Na ziemi służyła Jezusowi swoją pracą, troskliwością macierzyńską, trudem dnia całego. Na Kalwarii służyła Mężowi Boleści, na którego Bóg włożył boleści nas wszystkich. Służyła tym, ze pozostała, gdy wszyscy Go opuścili. Służyła tym, że chciała być Współodkupicielką i zostać Matką ludzi.
Gdy wyrzekła swoje słowa; ?Oto ja służebnica Pańska? dobrze wiedziała, że ma służyć nie tylko Bogu Wcielonemu, ale i Jego dziełu na ziemi; ma służyć Chrystusowi żyjącemu w swoim Kościele. Stąd dzisiaj służy Kościołowi świętemu, służy każdemu z nas, chociaż klękamy przed Jej obliczem. Bóg pragnął Matki dla wszystkich swych dzieci na ziemi. Dlatego Chrystus konający na Kalwarii oddał Janowi Matkę Bożą. Stała się odtąd Matką wszystkich żyjących w Chrystusie. Jej postawa służebna wobec nas jest znakiem Jej pokory i miłości.
Gromadząc się w tym miesiącu na nabożeństwach majowych pragniemy uświęcić nasze życie domowe, rodzinne, małżeńskie, kapłańskie. Śpiewając pieśni ku Jej czci, odmawiając litanię mamy wejść w ślady Jej cnót i tak jak Ona służyć Bogu i człowiekowi. Przychodźmy do Niej z wielką czcią i z wielką ufnością.
Maryjo, Służebnico Pokorna, uproś nam łaskę pokornego serca. Pragniemy być do Ciebie podobni w szukaniu chwały Bożej, w zasłuchaniu w potrzeby innych, a przede wszystkim w byciu posłusznym Bogu, w spełnianiu wszystkiego, o cokolwiek nas poprosi.

Dodaj komentarz

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka.
Kliknij Polityka cookies

Cookie

Akceptuje