Wskazania dla rodziców Dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

Wskazania Sekcji Szkolno Katechetycznej Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

           

Wskazania dla rodziców Dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

 

Dzieci uczestniczące w katechizacji, zanim zostaną dopuszczone przez własnego proboszcza do przyjęcia sakramentów powinny zostać poddane weryfikacji w aspekcie gotowości ich przyjęcia. Z tej racji należy uzyskać drogą elektroniczną od osób  prowadzących katechizację tych dzieci stosowną opinię.. Opinia powinna zwierać: ocenę, informacje o sumiennym uczestnictwie w katechizacji. { Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej)

Rodzina będąc Kościołem Domowym, a zarazem pierwszą i najważniejszą szkołą przygotowania do sakramentów, powinna przejąć obowiązek kontynuacji przygotowania do uroczystości I Komunii swojego dziecka poprzez wspólną modlitwę w rodzinie, wyjaśnienie prawd wiary i katechezę domową.

Ważnym elementem tego przygotowania to uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Eucharystii za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Ponadto rodzice są odpowiedzialni za minimum wiedzy katechizmowej i pamięciową znajomość modlitw ( te, które wypisałem im na kartce A4). W tym przygotowaniu sakramentalnym ważnym jest znajomość i wyjaśnienie dwóch przykazań miłości, dziesięciu przykazań Bożych, aktów wiary, nadziei i miłości, pięciu warunków dobrej spowiedzi, siedmiu sakramentów świętych, siedmiu grzechów głównych, sześciu prawd wiary, pięciu przykazań kościelnych. Wymagany jest sposób spowiadania się, które dzieci otrzymały na ostatniej katechezie parafialnej. Kandydaci do sakramentów powinni mieć rozeznanie i jednoznacznie wyrażać miłość, wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa w Najświętszej Eucharystii.

Rodzice powinni poinformować księdza proboszcza o zrealizowaniu tych wymagań oraz minimum programowego. Zostanie to sprawdzone po wakacjach.

Stan epidemiczny w Polsce, sprawił, że dzieci zgodnie z instrukcją Biskupa Gliwickiego przystąpią do I spowiedzi i Komunii świętej po 31 sierpnia 2020 roku.

Do czasu podjęcia przez władze państwowe nowych decyzji związanych z pandemią nie jest możliwe prowadzenie katechez parafialnych oraz celebracji liturgicznych ( poświecenie książeczek Droga do Nieba czy strojów liturgicznych)

 

                                                                                                                                                                            Ks. proboszcz

Dodaj komentarz

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka.
Kliknij Polityka cookies

Cookie

Akceptuje